Privacyverklaring VideoHERO / Novastories

augustus 2020

Hai,

Hieronder lees je mijn privacyverklaring. Alvast het belangrijkste: dat doe ik zo zorgvuldig mogelijk en ik verzamel zo weinig mogelijk cookies. Alleen analytische en functionele, zodat de website kan draaien en ik weet waar jullie (anoniem) vandaan komen. Ik doe niet aan ‘retargeting’ bijvoorbeeld: het je later weer opzoeken via social media met advertenties. Dat is dus geheel toevallig, mocht je daar ooit een gesponsord bericht van mij tegenkomen 😉 Vandaar dat je op mijn site ook geen cookiemelder ziet oppoppen, omdat dat voor alleen analytische en functionele cookies niet hoeft. 

Daar gaan we: 

Over ons: 

VideoHERO / Novastories
Jacob van Lennepstraat 97 B
1053 HP Amsterdam

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Tijdelijk

+31641281005

Ik, Marjolein Sprenger, ben de Functionaris Gegevensbescherming van VideoHERO / Novastories. Ik ben te bereiken via marjolein@jouwvideohero.nl. 

Persoonsgegevens die wij verwerken

VideoHERO / Novastories verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres (ge-anonimiseerd)
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via marjolein@jouwvideohero.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

VideoHERO / Novastories verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling 
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om diensten aan je te kunnen leveren
– VideoHERO / Novastories analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren. 
– VideoHERO / Novastories verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Persoonsgegevens bewaren

VideoHERO / Novastories bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 – Als je bent ingeschreven voor de nieuwsbrief:

Voornaam en e-mailadres voor nieuwsbrief  > bewaartermijn tot uitschrijving > je hebt aangegeven geïnteresseerd te zijn in videotips, zo kan ik je die regelmatig sturen

Mijn nieuwsbrieven verstuur ik via de dienst Sendinblue. 

– Als je klant bent:                     

Naam, Adres, bankrekening, e-mail, telefoonnummer > 8 jaar na laatste contact > Voor de belastingdienst.

– Als je hoofdpersoon/personage bent in een productie > 3 jaar na laatste contact > om nog eens contact op te nemen als er vragen zijn over de productie.

Delen van persoonsgegevens met derden

VideoHERO / Novastories deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden alleen als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

VideoHERO / Novastories gebruikt functionele, analytische en technische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. VideoHERO / Novastories gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. 

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door VideoHERO / Novastories en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar marjolein@jouwvideohero.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Novastories wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

VideoHERO / Novastories neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met marjolein@jouwvideohero.nl.